ธปท. เปิดสถิติสำคัญ คนไทยถอนเงินสดลดลงต่อเนื่อง

ธปท. เปิดสถิติสำคัญ คนไทยถอนเงินสดลดลงต่อเนื่อง

ธปท. เปิดสถิติสำคัญ คนไทยถอนเงินสดลดลงต่อเนื่อง

ธปท. เปิดสถิติสำคัญ คนไทยถอนเงินสดลดลงต่อเนื่อง

ธปท. โชว์สถิติด้านต่าง ๆ ชี้ชัดสังคมไทยทยอยก้าวสู่ “สังคมไร้เงินสด” ต่อเนื่อง

วันที่ 29 มีนาคม 2566 ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกรายงาน “The Way We Pay 2022” ซึ่งชี้ว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่าคนไทยเปลี่ยนพฤติกรรมการชำระเงินไปอย่างมาก การใช้เงินสดเริ่มถูกแทนที่ด้วย digital payment ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น ส่งสัญญาณที่ดีว่าประเทศไทยเรากำลังก้าวเข้าใกล้กับคำว่า “สังคมไร้เงินสด” มากขึ้นเรื่อย ๆ

โดยหลังจากช่วงวิกฤตของสถานการณ์ COVD-19 คนไทยคุ้นชินกับการชำระงินดิจิทัล ทำให้การใช้งานยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากปริมาณ 425 ครั้งต่อคนต่อปี ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 อยู่ที่ 312 ครั้งต่อคนต่อปี และ 202 ครั้งต่อคนต่อปีในปี 2563

ธปท.

คนไทยแห่ใช้ Internet/mobile banking พุ่ง
ทั้งนี้ พฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทย จะนิยมชำระและโอนเงินผ่าน Internet/mobile banking มากขึ้น มีสัดส่วนปริมาณและมูลค่าสูงกว่า 70% และเกือบ 90% ตามลำดับ ขณะที่ใช้ช่องทางดั้งเดิมลดลงต่อเนื่อง โดย Internet & mobile banking มีจำนวนบัญชีเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า ในระยะเวลา 5 ปี จาก 69.8 ล้านบัญชีในปี 2561 เป็น 138.3 ล้านบัญชี ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 2565

ในปี 2565 จำนวนการใช้ Internet & mobile banking สูงถึง 2.27 หมื่นล้านรายการ และมูลค่าสูงถึง 101.5 ล้านล้านบาท โดยเฉพาะ mobile banking ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่การใช้ internet banking ลดลง ประชาชนหันมาใช้การบริการทางการเงินผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือมากขึ้น เพราะสะดวก ง่าย คุ้นชิน สามารถใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตอบโจทย์ user experience อย่างแท้จริง

พร้อมเพย์ ถูกใช้งานในชีวิตประจำวันแล้ว
โดย “พร้อมเพย์” เป็นบริการชำระเงินที่ได้รับความนิยมสูง ล่าสุด ณ เดือน ธ.ค. 2565 มีจำนวนลงทะเบียนสะสมถึง 74.3 ล้านหมายเลข การโอนเงินเฉลี่ยต่อวันในปี 2565 ปริมาณสูงถึง 40.6 ล้านรายการ มูลค่า 1.184 แสนล้านบาท

เป็นที่น่าจับตาว่าพร้อมเพย์ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันของประชาชนมากขึ้น จากที่มูลค่าเฉลี่ยต่อรายการเดิมต้นปี 2565 อยู่ที่เกือบ 700 บาท มาเหลือประมาณ 600 บาท ณ สิ้นปี 2565 ซึ่งมีแนมโน้มต่ำลง
ขณะที่ภาคธุรกิจเองก็หันมาใช้พร้อมเพย์กันมากขึ้น และมีมูลค่าเฉลี่ยต่อรายการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 3.1 แสนบาท มาเป็น 3.4 แสนบาท ในช่วงเวลาเดียวกัน รวมทั้งการใช้งานพร้อมเพย์ต่อวันยังคงสูงขึ้นทำลายสถิติใหม่อยู่เรื่อย ๆ โดยการใช้สูงสุด ล่าสุดอยู่ที่ 58.1 ล้านรายการต่อวัน ณ ต้นเดือน ธ.ค. 2565